2016 m. kovo 17 d. Nacionalinėje dailės galerijoje, Vilniuje, vyko forumas-diskusija „Švietimo architektūra (šiuolaikinė mokykla ir jos iššūkiai ugdymo(si) erdvėms”, kuriame savo žiniomis ir patirtimi dalinosi užsienio architektai, dalyvavę mokyklų modernizavimo projektuose Danijoje ir Portugalijoje, taip pat Lietuvos architektai, gilinęsi į šios srities problematiką, švietimo įstaigų ir mokyklų atstovai.

Lisabonos universiteto Technikos Instituto architektūros katedros vedėja prof. Teresa
Frederica Tojal De Valsassina Heitor pristatė pranešimą „Infrastruktūros kūrimas šiuolaikinei edukacijai: patirtis pritaikant egzistuojančias ugdymo(si) erdves Portugalijoje“. Mokyklų modernizavimo patirtimi su renginio dalyviais pasidalino ir architektų kompanijos CEBRA, įgyvendinusios mokyklų tobulinimo projektą SCUB Danijoje, atstovas Flemming Kaas Svendsen.

Architektas, VGTU Architektūros fakulteto docentas Dr. Liutauras Nekrošius savo pranešime „Lietuva eina į mokyklą“ kartu su kolege doc. dr. Edita Riaubienė pristatė savo įžvalgas bei Lazdynuose sovietmečiu statytų mokyklų analizės bei kūrybinių dirbtuvių su VGTU studentais rezultatus.

Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros (NMVA) Mokymų ir išorės vertintojų akreditacijos skyriaus vedėja Vida Kamenskienė savo pranešime „Edukacinių aplinkų įtaka ugdymo procesui“ pristatė agentūros surinktus duomenis apie sąsajas tarp ugdymo aplinkų ir mokinių pasiekimų. Diskusijos metu renginio dalyviai pasidalino įžvalgomis ir aptarė jiems rūpimus klausimus.

Šis, jau antrasis forumas-diskusija yra ŠMM Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) kartu su Vilniaus dailės akademija (VDA) vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ dalis.