2016 m. kovo 3 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) vyko forumas-diskusija „Švietimo architektūra (šiuolaikinė mokykla ir jos iššūkiai ugdymo(si) erdvėms, kuriame savo žiniomis ir patirtimi keitėsi įvairių švietimo įstaigų, mokyklų administracijų bei tėvų komitetų atstovai, taip patį mokyklų modernizavimo iššūkius įsigilinę architektai ir projektuotojai.

ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja prof. dr. Loreta Žadeikaitė renginio dalyviams pristatė edukacinės erdvės sampratą, o jos pavaduotoja Audronė Šuminienė -pranešimą tema „Ugdymo proceso kaita ir edukacinės erdvės“.

Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius savo pranešime „Edukacinės erdvės ar euroremontai?“ kėlė provokuojantį klausimą, ar Lietuvos mokyklos pasiruošusios diegti naująsias ugdymo koncepcijas, kurioms tokios erdvės yra reikalingos. Tuo tarpu Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė Vitalija Džiuričienė, savo pranešime „Sėkmės ir problemos kuriant mokytis skatinančią aplinką“ dalinosi šios mokyklos modernizavimo patirtimi.

Forumą užbaigė semiotiko dr. Sauliaus Žuko pranešimas „Simbolinis mokyklos architektūros turinys“. Diskusijos metu renginio dalyviai pasidalino įžvalgomis ir aptarė jiems rūpimus klausimus.

Šis forumas yra ŠMM Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) kartu su Vilniaus dailės akademija (VDA) vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokyklų (progimnazijų, pagrindinių mokyklų) modernizavimas: šiuolaikinių mokymosi erdvių kūrimas“ dalis.