Dalyviai:

19 tėvų, 6 darželio darbuotojai, projektavimo komanda.

Kūrybinės dirbtuvės su darželio personalu ir tėvais

Eiga:
Darželio bendruomenei, tėvams ir personalui, buvo išsamiai pristatytas Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) ir Vilniaus dailės akademijos (VDA) Interjero dizaino katedros vykdomas projektas, jo esmė ir tikslai. Tuomet pasitelkta klausimų-atsakymų bendravimo forma, kuri tapo savotiškomis kūrybinėmis dirbtuvėmis suaugusiems. Klausimai atvirai diskusijai buvo pristatyti viešai, pristatant tam paruoštą prezentaciją. Likusią dalį klausimų darželinukų tėvai ir personalas atsakė asmeniškai, pildydami paruoštas anketas.

Išvados:
Darželio personalo ir tėvų požiūriai iš esmės sutampa arba skiriasi nežymiai. Išsiskiria tik tuo atveju, kai diskutuoja apie individualias vaikų problemas ir dabartinę darželio padėtį.

Kūrybinių dirbtuvių apibendrinimas

Dalyviai:

Projektavimo komanda
Eiga:
Architektų komanda susibūrė išsamiam kūrybinių dirbtuvių aptarimui, įspūdžių pasidalinimui. Kolektyvas dalinosi kritika ir išskyrė pagirtinus momentus. Po aptarimo, pradėta derinti vieninga jų vertinimo metodika. Komanda susiderino svarbiausius faktorius, kurie leidžia vertinti tyrimo objektą ir kuriais remiantis, bus vertinama tolesnė gauta medžiaga. Vertinant vaikų piešinius, svarbi buvo kiekviena detalė, kad ir svarstymai, ar spalvoto popieriaus pasirinkimas darė įtaką paties piešinio formavimui, asmeninei saviraiškai. Tolesnei analizei atrinkti tik tie vaikų piešiniai, kurie nėra per daug asmeniški, bet yra tinkami bendroms gairėms brėžti ir gali turėti didelę reikšmę tolesniam darželio aplinkos formavimui. Architektai tokią atranką įgyvendino individualiai, o turėdami rezultatus, lygino tarpusavyje. Atviros diskusijos metu, aptartos sutapusios ir išsiskyrusio nuomonės, peržiūrėti kiekvieno komandos nario pasirinkti atrankos kriterijai.