Dalyviai:

5 darželio pedagogai, projektavimo komanda.

Kūrybinės dirbtuvės su personalu ir tėvais

Eiga:
Tolesnis darbas vyko su darželio suaugusiųjų bendruomene. Diskusijoje susibūrė aštuoni darželinukų tėvai ir ugdymo įstaigos personalas. Aptarus dabartinę darželio funkcinę struktūrą, bendruomenė pasisakė, kad ji tenkina juos tik iš dalies. Pažymėtina, kad beveik visos esamos patalpos yra reikalingos, tad poreikį pokyčiams mato nebent jas optimizuojant. Opesnis diskusijos klausimas – kaip sukurti tokias erdves, kurios išspręstų fizinio aktyvumo problemą, tuo pačiu, tiktų ir kitoms bendroms darželio veikloms. Tokia aplinka turėtų būti lengvai pertvarkoma ir keičiama, atsižvelgiant į tuo metu esantį poreikį. Taip pat, turėtų būti patogios erdvės lauke su pastogėmis, personalo patalpos ir aplinka, pritaikyta specialius poreikius turintiems vaikams bei kūdikių lopšelio grupės.

Išvados:
Diskusijos eigoje, perėjome prie strateginių žaidimų, kurie leido suprasti darželio bendruomenės lūkesčius. Jų metu išryškėjo tėvų pageidavimai, kurie sutampa ir su darželio personalo norais. Taigi bendruomenė palaiko vieningą poziciją. Didžiausias tėvų nuogąstavimas buvo dėl to, kad darželio erdvės yra atgyvenusios, trūksta vietos fizinei veiklai, o, esant prastiems orams, per ankšta vykdyti ir kitas bendrąsias veiklas. Paskutinė svarbi paminėti problema yra tai, kad tiek tėvai, tiek ir darželio darbuotojai sutiko, jog patalpose trūksta natūralaus apšvietimo.